โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 26 คน
ชื่อ-นามสกุล : จักรวาล แสนปาก (เทด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : Thai2545@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร จันทร์ดา (ดิว)
ปีที่จบ : ม.3   รุ่น : มัธยม
อีเมล์ : kanyanutrittipa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวเมรี คำศรี (เม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปกิตตา เถาวัลย์ (นุ่น)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อำพล ชมภูจันทร์ (เพชร)
ปีที่จบ : ม.3/2560   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาคภูมิ ฮันวงค์ (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ศุภกร มณีรัตน์ (เซ็นกะ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : gggoo@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นิลดาร์ตน์ ก่อกง ( เเก้ว)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : kitleon2546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริณัฐฏา อุปรี (กัน)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : 0965374484z@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ตะวัน พีระธรรม (เม่น)
ปีที่จบ : ม.3/2560   รุ่น :
อีเมล์ : kanjana_vongsarach@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิรัชยา ไพใหล (เฟรช)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : 03365255@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณนิดา บัวทอง (จิ๊บ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม