โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร จันทร์ดา (ดิว)
ปีที่จบ : ม.3   รุ่น : มัธยม
อีเมล์ : kanyanutrittipa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : นักเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2561,15:04 น.   หมายเลขไอพี : 203.159.150.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล