โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางขนิษฐา ศรีวรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร
ครู คศ.3

นายอาภันตรา แสงวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวบุญยงค์ ตาลวิลาส
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0973028881
อีเมล์ : talwilas@hotmail.co.th