โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งอรุณ ถำวาปี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0857550007
อีเมล์ : anusorn09@live.com

นางจิรัชยา บุญศรี
ครู คศ.2

นางวันวิสา ไชยตะมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวน้ำผึ้ง เสนดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ กัสนุกา
ครูผู้ช่วย