โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
คณะผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ขูรีรัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872230981
อีเมล์ : athid981@gmail.com

นายกวีศิลป์ หนูทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนุรักษ์ บุญร่วม
รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณและแผนงาน