โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 27 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณนิดา บัวทอง (จิ๊บ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร์ ชมภูจันทร์ (ป๋า เท่)
ปีที่จบ : ม.3/2560   รุ่น : ม3/60
อีเมล์ : lovetae04881@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนา ศรีษาวรรณ์ (เกต)
ปีที่จบ : 3/60   รุ่น : 2560
อีเมล์ : 0542244@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไอลดา ดุลบดี (ไอซ์)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : 0965374484z@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ชลธิชา บุรเนตร (ยีน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : facebook2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร์ ยงบรรทม (ธี)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุกุล พาพรมลิก (กูล)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม..3/60
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล สกลธวัฒน์ (นพ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม.3/60
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรภากร ศรีวรกุล (คีน)
ปีที่จบ : ม.3/1 2560   รุ่น :
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลย์สิริ เถาวัลย์ (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : wansiri147@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จารุกิตติ์ ทองวิเศษ (กิต)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : kitleon2544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายโภคิน โหน่งที (โฟล์ค ตี้)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม.3/60
อีเมล์ : phokin45@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม