โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนา ศรีษาวรรณ์ (เกต)
ปีที่จบ : 3/60   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : 82/5 ต.ท่าเเร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0931023582
อีเมล์ : 0542244@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไอลดา ดุลบดี (ไอซ์)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : 181/2 บ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0982359533
อีเมล์ : 0965374484z@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ชลธิชา บุรเนตร (ยีน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : 122หมุ่6 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0967861720
อีเมล์ : facebook2545@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร์ ยงบรรทม (ธี)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
ที่อยู่ : 805/7
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุกุล พาพรมลิก (กูล)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม..3/60
ที่อยู่ : 126 ม.2 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ. สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0610754856
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล สกลธวัฒน์ (นพ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม.3/60
ที่อยู่ : 587/1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรภากร ศรีวรกุล (คีน)
ปีที่จบ : ม.3/1 2560   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลย์สิริ เถาวัลย์ (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : 666/1 ต.ท่าเเร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0622049161
อีเมล์ : wansiri147@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จารุกิตติ์ ทองวิเศษ (กิต)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : บ้านเลขที่303 หมู่ที่3 ต.ท่าเเร่ อ.เมื่อง จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0934780669
อีเมล์ : kitleon2544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายโภคิน โหน่งที (โฟล์ค ตี้)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม.3/60
ที่อยู่ : 9/1 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : phokin45@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์.อุดมเดช (ฟลุ๊ก)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : บ้านเลขที่64หมู่7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0621047135
อีเมล์ : markpoprt@hotmaik.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอติชาต แคนประโคม (อาตี๋)
ปีที่จบ : ม.3/2560   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม