โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 27 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์.อุดมเดช (ฟลุ๊ก)
ปีที่จบ : 3/2560   รุ่น : 2560
อีเมล์ : markpoprt@hotmaik.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอติชาต แคนประโคม (อาตี๋)
ปีที่จบ : ม.3/2560   รุ่น :
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วายุ มะณีรัตน์ (ชินจัง )
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : darkindyr1000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม