โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : วายุ มะณีรัตน์ (ชินจัง )
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : darkindyr1000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม