โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จักรวาล แสนปาก (เทด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ : Thai2545@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ต.ค. 2563,03:01 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.60.27


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล