โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ศุภกร มณีรัตน์ (เซ็นกะ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 3/60
อีเมล์ : gggoo@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2561,14:38 น.   หมายเลขไอพี : 203.159.150.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล