โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรนิษา ศิรบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นฤมิตศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0878558158
อีเมล์ : suprajerd@hotmail.com
ที่อยู่ :
ุ686/30 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตร ศป.บ.(ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนท่าเเร่ศึกษา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล