โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 98 ครั้ง