โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกวีศิลป์ หนูทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ TRS Open Houes ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประจวบ บรรจงศิลป์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงมายากล การแสดง Science Show การแสดงเดินแบบ ชุดแฟนซีรีไซเคิล และการแสดงดนตรี อีกทั้งยังมีกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไส้เดือนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กิจกรรมห้องสมุด

ชุมนุม To Be Number One และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานมาร่วมกิจกรรม

และยังมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ได้แก่ คิดเลขเร็ว การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint และทางโรงเรียนท่าแร่ศึกษายังได้เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 73 ครั้ง