โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษและอาเซียน ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี มอบของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียน มีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแสดง

ความสามารถบนเวที รวมถึงมีการจัดกิจจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาต่างประเทศ

ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 63 ครั้ง