โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมกน้าเสาธง กลุ่มกิจการนักเรียน โดยคุณครูอาภันตรา แสงวงศ์

นำนักเรียนทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับอาการผิดปกติเมื่อมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน

50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 62 ครั้ง