โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2565 นำโดย นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันที่หน้าเสาธง ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546

ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 67 ครั้ง