โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,10:22   อ่าน 26 ครั้ง