โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

และคณะครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่ โดยเส้นทางในการทัศนศึกษา คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ลานพญาศรีสัตตนาคราช

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

คุณครู และนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน การเดินทางครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,22:45   อ่าน 38 ครั้ง