โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 3-5 มกราคม 2566

ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนในแต่ละห้องเรียน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,22:45   อ่าน 37 ครั้ง