โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสสกลนคร ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ประจำปี 2565

โรงเรียนท่าแร่ศึกษาร่วมประดับตกแต่งรถดาว เพื่อเข้าร่วมสืบสานประเพณีชุมชน แห่ดาวคริสต์มาสประจำปี 2565 โดยเข้าร่วมขบวนแห่ดาว ดังนี้

1. ร่วมขบวนแห่ดาวซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ณ วัดนักบุญมาร์การิตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

2. ร่วมขบวนแห่ดาวใหญ่รอบหมู่บ้านท่าแร่ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ (ชุมชุนท่าแร่) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

3. ร่วมขบวนแห่ดาวใหญ่รอบเมืองสกลนคร ณ ลาน ร.5 แห่ไปตามถนนใจกลางเมือง ไปถึง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร / สำนักมิสซัง สกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

ในการนี้ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน และนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานฯ

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:25   อ่าน 150 ครั้ง