โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
การทดสอบ และสังเกตอาการเมาเบื้องต้น โดยกุล่มกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมกน้าเสาธง กลุ่มกิจการนักเรียน โดยคุณครูอาภันตรา แสงวงศ์

นำนักเรียนทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับอาการผิดปกติเมื่อมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน

50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:25   อ่าน 39 ครั้ง