โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จังหวัดสกลนครนำโดย สิบเอกเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวาย

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทาน “กำเนิดลูกเสือไทย”

ประธานในพิธีได้ถวายเครื่องสักการะและทบทวนคำปฏิญาณ นอกจากนี้ลูกเสือ-เนตรนารียังได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,11:09   อ่าน 94 ครั้ง