โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,21:47   อ่าน 130 ครั้ง