โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดอบรมการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA
วันพุธที่ 10 พฤศิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (Organization Development) "การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)สายงานการสอนและการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิิชาชีพครู"ประจำปีการศึกษา2564 นำโดย สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา นายวรพิศ อินธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา พร้อมคณะทุกท่าน เข้าร่วมOD โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สกลนคร และ
ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตสกลราช 2 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2.นางปุญชรัศมิ์ ภวิลภีโชบลกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้มาให้ความรู้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,14:05   อ่าน 619 ครั้ง