โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ภาคเรียนที่​2/2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือว่าด้วยข้อราชการ โดยมีนายประจวบ บรรจงศิลป์ เป็นประธานฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,08:07   อ่าน 754 ครั้ง