โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​เพื่อเปิดภาคเรียนที่​ 2/2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,08:02   อ่าน 82 ครั้ง