โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
        “โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 88 คน จากที่แจ้งไว้จำนวน 102 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ครั้งที่ 1  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี”

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2564,21:14   อ่าน 93 ครั้ง