โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดยท่านผู้อำนวยการสิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในระดับชั้น จำนวน 6 ระดับชั้น ชั้นละ 3 คน เรียงตามลำดับรวม จำนวน 18 คน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,15:12   อ่าน 11 ครั้ง