โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลขวัญใจ ท.ร.ศ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดยท่านผู้อำนวยการสิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ได้มอบสายสะพาย และมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่ได้รับตำแหน่ง ขวัญใจ ท.ร.ศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ นายศิวนาท หมื่นที นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ นางสาวมนัสนันท์ นนท์นารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่นายวายุ มะณีรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนางสาวกรรณิการ์ จักรเครือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,15:09   อ่าน 12 ครั้ง