โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
30 มีนาคม 2564 ถ่ายรูปรวมนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,14:59   อ่าน 11 ครั้ง