โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2564
วันที่16 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าหน้าเสาธงมีกิจกรรมหาเสียงประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วย 2 พรรค 2 เบอร์ เบอร์ 1 ชื่อพรรคว่า ควตา ธัมโม มีนายนนทวัฒน์ จันทร์ปาน ลงสมัครตำแหน่งประธานนักเรียน และเบอร์ 2 ชื่อพรรคว่า NEED มีนายสุริยา ทรงหาคำ ลงสมัครตำแหน่งประธานนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,15:57   อ่าน 79 ครั้ง