โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
.
วันที่ 12 มีนาคม 2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,15:49   อ่าน 24 ครั้ง