โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
การประกวดผลงาน/นวัตกรรม การถอดบทเรียน (Best Practice) ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงแรมสกลแกรดร์ 28 ก.ย. 2561
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,05:05   อ่าน 117 ครั้ง