โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:34   อ่าน 14 ครั้ง