โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัย เดินแถวกลับบ้าน 11 กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,14:28   อ่าน 11 ครั้ง