โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงาน โครงการส่งเสริมแลพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การนำเสนอผลงาน โครงการส่งเสริมแลพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,02:16   อ่าน 17 ครั้ง