โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 วันที่ 18-19 สิหาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,01:09   อ่าน 95 ครั้ง