โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุขเเละสิ่งเสพติด

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุขเเละสิ่งเสพติด

โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนโพธิเเสนวิทยา เเละโรงเรียนโพนงามศึกษา 
พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาได้มาศึกษาดูงาน
21 กุมภาพันธุ์ 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,04:04   อ่าน 1073 ครั้ง