โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน  "สภากาแฟ"  ครั้งที่ 3/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนเป็นการประสานการปฏิบัติราชการให้ได้รับทราบร่วมกัน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,17:38   อ่าน 354 ครั้ง