โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 85311
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 85142
เอกสารประกอบการรับสมัคร Word Document ขนาดไฟล์ 10.67 KB 84972
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 85318
แบบ นร.01 นร.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 85032
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 85114