โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.51 KB