โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันเวลาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในนักเรียนอายุ 16-18 ปี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา (รอบเพิ่มเติม ม.ปลาย จำนวน 35 คน)
ประกาศวันเวลาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในนักเรียนอายุ 16-18 ปี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา (รอบเพิ่มเติม ม.ปลาย จำนวน 35 คน) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ คือ วัดพระธาตุเชิงชุม (ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม) เอกสารที่ต้องนำไปในวันฉีดคือ 1. บัตรประชาชน 2. เอกสารแจ้งประสงค์ฉีดวัคซีน (ภาคผนวก 4 ) 3. แบบคัดกรองจากผู้ปกครอง (ภาคผนวก 5) 4. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ณ ปัจจุบัน เพื่อหาค่า BMI เตรียมเอาไว้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ (หาได้จาก เอาน้ำหนัก(กก)÷ส่วนสูง(ม.)^2 เช่น นาย ก สูง 162 ซม. น้ำหนัก 52 กก. วิธีหา BMI = 52÷(1.62×1.62) = 19.81
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 323 ครั้ง