ภาพขั้นตอนก ารทำขลุ่ย
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของขลุ่ยขลุ่ยสมัยต่างๆชนิดของขลุ่ยไทยการ จับขลุ่ยวิธีเป่าขลุ่ยเทคนิคก ารเป่าขลุ่ยแผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียนก ารระบายลมก ารบำรุงรักษาขลุ่ยลักษณะขลุ่ยที่ดีวิธีอ่านโน้ตเพลงไทยขั้นตอนก ารทำขลุ่ยครูเทียบพูดมาฟังเพลงกันเถอะแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

 

ก ารทำขลุ่ยของชุมชนบางไส้ไก่ 
ขั้นตอน ก ารทำขลุ่ยจากไม้เนื้อแข็ง 
ภาพขั้นตอนก ารทำขลุ่ย 

 

 

  1. เลือกไม้ไผ่รวกที่มีลำตรง ไม่คดงอ มาตัดเป็นปล้องๆ โดยเหลือนิดหนึ่ง คัดเลือกขนาดตามชนิดของขลุ่ย

  2. นำไม้ไผ่รวกที่ตัดแล้วไปตากแดด จนไม้เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีเหลือง ซึ่งแสดงว่าไม้ไผ่รวกแห้งสนิท พร้อมที่จะนำมาทำขลุ่ย ตากแดดประมาณ 7-10 วัน

  

  

  

  3. นำกาบมะพร้าวชุบน้ำแตะอิฐมอญที่ป่นละเอียด ขัดไม้รวกให้ขึ้นมันเป็นเงาวาว อาจจะใช้ทรายขัดผิวไม้ไผ่รวก ก่อนจะขัดด้วยอิฐมอญก็ได้

  4. ใช้น้ำมันหมู หรือน้ำมันพืช ทาผิวไม้ไผ่รวกให้ทั่ว เพื่อให้ตะกั่วที่ร้อนตัดผิวไม้รวกเวลาเท ต่อจากนั้นเอาไม้สอดจับขลุ่ยพาดปากกะทะ ซึ่งในกะทะมีตะกั่วหลอมละลายบนเตาไฟ ใช้ตะหลิวตักตะกั่วที่หลอมเหลวราดบนไม้ไผ่รวก จะเกิดลวดลายงาม เรียกว่า เทลาย

 

   

  5. เมื่อได้ลวดลายตามต้องการแล้ว นำขลุ่ยไปวัดสัดส่วน  

  6. เจาะรูตามสัดส่วน โดยเอาสว่านเจาะนำรู แล้วเอาเหล็กแหลมเผาไฟจนแดง ตามรูที่ใช้สว่านเจาะนำไว้แล้ว และเจาะทะลุปล้องข้อไม้ไผ่รวกด้วย

 

 

  7. เอามีดตอกแกะดากปากขลุ่ย ไม้ดาก คือ ไม้สัก เพราะว่าเป็นไม้ที่เนื้อไม่แข็ง ง่ายต่อการแกะ

  8. ทำดากปากขลุ่ย อุดปากขลุ่ย โดยให้มีรูสำหรับลมผ่านเวลาเป่า

 

 

  9. เลื่อยให้ดากเสมอกับปลายขลุ่ย

  10. ใช้มีดหรือเหล็กปลายแหลม เจาะปากนกแก้ว ทำไม้ไผ่รวกเป็นรูปสี่เหลี่ยมใต้ดากปากขลุ่ยประมาณ หนึ่งนิ้วเศษ เราเรียกรูนี้ว่า รูปากนกแก้ว

  

 

 

  11. ใช้ขี้ผึ้งที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ กรอกเข้าไปทางด้านปล้อง ที่ตรงข้ามกับดากปากขลุ่ยพอประมาณ กะพอว่าเมื่อขี้ผึ้งละลาย จะสามารถอุดรูรั่วของลมเป่าที่ดากปากขลุ่ยได้

  

  12. ใช้เหล็กเจาะเผาไฟ แทงเข้าทางปล้องไปจนถึงดากปากขลุ่ย ความร้อนของเหล็ก จะทำให้ขี้ผึ้งที่กรอกเข้าไปก่อนหน้านั้น หลอมละลายเข้าตามรอยรั่วต่างๆ

 

 

  13. เมื่อขี้ผึ้งเย็นลงและแข็งตัว ใช้เหล็กแหย่ขี้ผึ้งที่อุดรูสำหรับให้ลมผ่าน ตรงดากปากขลุ่ยออกให้หมด  

  

   14.การทำขลุ่ย นอกจากจะทำจากไม้รวกแล้ว ยังสามารถทำได้จากไม้เนื้อแข็ง อาทิ ไม้พญางิ้วดำ เป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุด ได้แก่ ไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ฯลฯ สิ่งสำคัญคือ ไม้เนื้อแข็งแต่ละชนิดต้องเป็นไม้ที่แก่ แห้งสนิท ไม้ชื้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อเสียงขลุ่ย ขั้นตอนในการทำขลุ่ยจากไม้เนื้อแข็ง เหมือนกับขั้นตอนการทำขลุ่ยจากไม้ไผ่รวก จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในขั้นต้นเท่านั้น คือ การทำขลุ่ยจากไม้เนื้อแข็งต้องนำท่อนไม้มากลึงเพื่อลบเหลี่ยมภายนอก และเมื่อได้ไม้ที่ได้ขนาดแล้ว จึงนำมาเจาะไส้กลาง หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เหมือนกับการทำขลุ่ยจากไม้รวก

 

จัดทำโดย
ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้
Tel. 017564564
โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright( c ) 2004 Mr.Sirot thiangthae. All rights reserved.