วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของขลุ่ยขลุ่ยสมัยต่างๆชนิดของขลุ่ยไทยการ จับขลุ่ยวิธีเป่าขลุ่ยเทคนิคก ารเป่าขลุ่ยแผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียนก ารระบายลมก ารบำรุงรักษาขลุ่ยลักษณะขลุ่ยที่ดีวิธีอ่านโน้ตเพลงไทยขั้นตอนก ารทำขลุ่ยครูเทียบพูดมาฟังเพลงกันเถอะแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่องของขลุ่ย 
ขลุ่ยสมัยต่างๆ 
ชนิดของขลุ่ยไทย 
การ จับขลุ่ย 
วิธีเป่าขลุ่ย 
เทคนิคก ารเป่าขลุ่ย 
แผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียน 
ก ารระบายลม 
ก ารบำรุงรักษาขลุ่ย 
ลักษณะขลุ่ยที่ดี 
วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย 
ขั้นตอนก ารทำขลุ่ย 
ครูเทียบพูด 
มาฟังเพลงกันเถอะ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
ผู้จัดทำ 

 

 

                                           วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย

            เพลงไทยเดิมของเรานี้นับว่าเป้นมรดกอันล้ำค่าของเราชาวไทยชิ้นหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ถึงความเจริญรุ่งเรื่องทางดนตรีของเราซึ่งมีช้านาน
            การอ่านโน้ตเพลงไทย มีวิธีการอ่านเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วๆไป คือ อ่านจากด้านซ้ายไปขวา โน้ต 1 บรรทัดจะแบ่งเป็นช่องๆ รวม 8 ช่อง ดังนี้

_ _ _ ด

_ _ _ ร

_ _ _ ม

_ _ _ ฟ

_ _ _ ซ

_ _ _ ล

_ _ _ ท

_ _ _ ดํ

ช่องแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 จังหวะ

             วิธีนับให้นับจังหวะตกที่โน้ตตัวสุดท้ายซึ่งอยู่หน้าเส้นกั้นห้องจากรูป ให้เคาะจังหวะตกที่ตัว โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที,โด(สูง) รวมต้องเคาะจังหวะ 8 ครั้ง หรือ 8 จังหวะ ทีนี้ลองเคาะจังหวะให้สม่ำสเมอพร้อมกับออกเสียงไปด้วย แล้วลองฝึกเป่าเสียงตามโน้ตอีกที

             เครื่องหมาย  _ _  ใช้เพื่อเป็นตัวเพิ่มเสียงของโน้ตตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายให้มีเสียงยาวขึ้น การที่เราจะเป่าขลุ่ยให้เสียงโน้ตตัวใดตัวหนึ่งยาวเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่เครื่องหมาย _ _ ที่อยู่ข้างหลังตัวโน้ตนั้นๆ เป็นตัวบังคับความสั้นยาวของเสียง 

เครื่องหมาย _              มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _           มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/2  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _        มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 3/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _ _     มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1     จังหวะ 

หรือเครื่องหมาย _ หนึ่งขีดมีค่าเท่ากับโน้ตหนึ่งตัวเช่นตัวอย่าง

_ _ _ ฟ

_ _ _ ซ

_ ล _ ท

_ ล _ ซ

อธิบายวิธีเป่า   เครื่องหมายขีดสามขีดหน้าตัว ฟา เราไม่ต้องเป่า เพราะหน้าเครื่องหมายไม่มีตัวโน้ต ให้เป่าเสียงฟาเลย พร้อมเคาะจังหวะไปด้วยเป่าไปถึง ซอล นับเป็นหนึ่งจังหวะ และจากเสียง ซอล ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ที นับ 1/2 จังหวะ และจากเสียง ที ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ซอล นับ 1/2 จังหวะ

โน้ตขลุ่ยและเครื่องหมายต่างๆ 

        ด   ใช้แทนเสียง    โด       ปกติ
         ร   ใช้แทนเสียง    เร        ปกติ
         ม   ใช้แทนเสียง    มี        ปกติ
         ฟ   ใช้แทนเสียง    ฟา       ปกติ
          ซ   ใช้แทนเสียง    ซอล    ปกติ
          ล   ใช้แทนเสียง    ลา       ปกติ
          ท   ใช้แทนเสียง    ที        ปกติ 

        ดํ   ใช้แทนเสียง    โด       สูง
         รํ   ใช้แทนเสียง    เร       สูง
         มํ   ใช้แทนเสียง    มี       สูง
         ฟํ   ใช้แทนเสียง    ฟา      สูง
          ซํ   ใช้แทนเสียง    ซอล   สูง


เพลงค้างคาวกิน กล้วยเพลงบรเทศชั้นเดียวเพลงแขกต่อยหม้อเพลงมอญท่าอิฐเพลงพม่ารำขวานเพลงเขมรไทรโยคเพลงเต้ยโขง

 

จัดทำโดย
ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้
Tel. 017564564
โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright( c ) 2004 Mr.Sirot thiangthae. All rights reserved.