วิธีเป่าขลุ่ย
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของขลุ่ยขลุ่ยสมัยต่างๆชนิดของขลุ่ยไทยการ จับขลุ่ยวิธีเป่าขลุ่ยเทคนิคก ารเป่าขลุ่ยแผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียนก ารระบายลมก ารบำรุงรักษาขลุ่ยลักษณะขลุ่ยที่ดีวิธีอ่านโน้ตเพลงไทยขั้นตอนก ารทำขลุ่ยครูเทียบพูดมาฟังเพลงกันเถอะแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่องของขลุ่ย 
ขลุ่ยสมัยต่างๆ 
ชนิดของขลุ่ยไทย 
การ จับขลุ่ย 
วิธีเป่าขลุ่ย 
เทคนิคก ารเป่าขลุ่ย 
แผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียน 
ก ารระบายลม 
ก ารบำรุงรักษาขลุ่ย 
ลักษณะขลุ่ยที่ดี 
วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย 
ขั้นตอนก ารทำขลุ่ย 
ครูเทียบพูด 
มาฟังเพลงกันเถอะ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
ผู้จัดทำ 

 

 

                                             วิธีเป่าขลุ่ย 

         ใช้ริมฝีปากเป่าขลุ่ยตรงช่องที่ใช้เป่าโดยเกร็งริมฝีปากนิดหน่อย แล้วค่อยเป่าลมเข้าไปโดยใช้นิ้วมืดซ้ายและมือขวาบังคับเสียงขลุ่ย

ขลุ่ยเพียงออ

เสียงโด ใช้ตัวย่อ ด
เสียงโด ใช้ตัวย่อ ด  

 เสียงเร ใช้ตัวย่อ ร
เสียงเร ใช้ตัวย่อ ร

 เสียงมี ใช้ตัวย่อ ม
เสียงมี ใช้ตัวย่อ ม

 เสียงฟา ใช้ตัวย่อ ฟ
เสียงฟา ใช้ตัวย่อ ฟ

 เสียงซอล ใช้ตัวย่อ ซ
เสียงซอล ใช้ตัวย่อ ซ

 เสียงลา ใช้ตัวย่อ ล
เสียงลา ใช้ตัวย่อ ล

 เสียงที ใช้ตัวย่อ ท
เสียงที ใช้ตัวย่อ ท

 เสียงโดสูง ใช้ตัวย่อ ดํ
เสียงโดสูง ใช้ตัวย่อ ดํ

 เสียงเรสูง ใช้ตัวย่อ รํ
เสียงเรสูง ใช้ตัวย่อ รํ

 

 

 

 

 

 ขลุ่ยหลิบ

       ขลุ่ยหลิบจะมีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออออกเป็นคู่สี่ คือถ้าปิดรูทั้งหมดจะเป็นเสียง "ฟา" ในขณะที่ขลุ่ยเพียงออจะเป็นเสียง "โด" 

เสียงฟา ใช้ตัวย่อ ฟ
เสียงฟา ใช้ตัวย่อ ฟ

 เสียงซอล ใช้ตัวย่อ ซ
เสียงซอล ใช้ตัวย่อ ซ

 เสียงลา ใช้ตัวย่อ ล
เสียงลา ใช้ตัวย่อ ล

 เสียงที ใช้ตัวย่อ ท
เสียงที ใช้ตัวย่อ ท

 เสียงโด ใช้ตัวย่อ ด
เสียงโด ใช้ตัวย่อ ด

 เสียงเร ใช้ตัวย่อ ร
เสียงเร ใช้ตัวย่อ ร

เสียงมี ใช้ตัวย่อ ม
เสียงมี ใช้ตัวย่อ ม

 เสียงฟาสูง ใช้ตัวย่อ ฟํ
เสียงฟาสูง ใช้ตัวย่อ ฟํ

 

จัดทำโดย
ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้
Tel. 017564564
โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright( c ) 2004 Mr.Sirot thiangthae. All rights reserved.