โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 56) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 56) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 51) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 68) 02 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 69) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 67) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 63) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 62) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 64) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 68) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 86) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 100) 01 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 112) 26 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ไม่พนันก็มันส์ได้ (อ่าน 114) 22 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 122) 20 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 122) 15 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 142) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 144) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 151) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 151) 28 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 188) 15 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 225) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 207) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 239) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 257) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 246) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 257) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 290) 28 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 279) 22 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 277) 22 ก.ค. 65
สอบวัดสอบวัดผลกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 271) 19 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 258) 12 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 268) 12 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 288) 16 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 287) 16 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 271) 13 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 266) 13 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 267) 13 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ (อ่าน 35) 24 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 24 มี.ค. 65
ประกาศ วันรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. (อ่าน 378) 24 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ (อ่าน 43) 24 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์จากงานรับนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา (อ่าน 582) 17 มี.ค. 65
ประกาศขยายเวลาเปิดเรียนแบบ On site จากเดิม วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2565 (อ่าน 770) 08 ม.ค. 65
Merry christmas and happy new year 2022 (อ่าน 528) 25 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 การเรียนการสอนในรูปแบบปกติในชั้นเรียน On-site (อ่าน 769) 08 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 543) 30 ต.ค. 64
ประกาศวันเวลาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในนักเรียนอายุ 16-18 ปี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา (รอบเพิ่มเติม ม.ปลาย จำนวน 35 คน) (อ่าน 542) 26 ต.ค. 64
กำหนดการ ปิด -เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 481) 14 ต.ค. 64
รายงานการสอนออนไลน์โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2564 (อ่าน 497) 23 ก.ย. 64