โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะครู

และบุคลากรทุกคน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน และบุคลากรทุกคน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 64 ครั้ง