โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.73 KB
Adobe Acrobat Document ตารางสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 364.41 KB