โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการการใช้เงินโครงการ มิ.ย.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.52 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.1 KB