โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนป้องกันการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.18 KB
Adobe Acrobat Document แผนป้องกันทุจริต สพม.23 ปี63(ใหม่)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB