โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แบบปค1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.57 KB
Adobe Acrobat Document แบบปค4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.11 KB